Kaikki Masterit
Selja Raudas | Taide | Kuvataiteiden maisteriohjelma Ihminen

Young mind - videoinstallaatio

 

Teos koostuu kahdesta videosta, jotka käsittelevät asioita, jotka nuori kokee vaikeina
tai ongelmallisina. Teos pyrkii paljastamaan nuoren tavan hahmottaa maailmaa. Ikään ja elämänvaiheeseen liittyvät tunteet ja paineet ovat tosia, vaikka aikuisen mittapuun mukaan ne saattavat tuntua liioitelluilta tai turhilta. Nuori kokee ja ajattelee toisin, oman logiikkansa ja maailmankuvansa mukaisesti. Kiinnitän teokseni tähän aikuisen ja nuoren ajattelutavan eroon tai  siinä syntyvään aukkoon.

Ensimmäisessä, haastattelumateriaaliin perustuvassa videossa 12-vuotias tyttö kertoo tuntemuksistaan siirtyessään yläasteelle. Puheessa korostuvat ulkonäköpaineet ja vahva vaatimus olla samanlainen kuin muut.

Toisen videon lähtökohtana on oma muisto ja itsetuhoinen ajatus kaksitoistavuotiaana. Kylpyammetta projisointipintana käyttävä video kiinnittyy siihen hetkeen, jolloin nuori päättää elämänsä suunnasta oman elämänkokemuksensa nojalla.

 

Selja Raudas
Selja Raudas

Kuvataide

1962, Suomi

+35841 518 1854

selja(at)seljaraudas.net