Kaikki Masterit
Elina Mitrunen | Muotoilu | Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Käyttäjä & Design

Kuosit käyttäjiä kohtaamassa - kokoelma luotaintutkimuksen tuloksena syntyneitä sisustuskuoseja lapsille


Reino & Rane

 

Opinnäytteeni aiheena on kokeellisen käyttäjätutkimuksen ja käyttäjätiedon hyödyntäminen kuosisuunnittelussa. Työssäni olen tutkinut, kuinka käyttäjäkeskeisen muotoilun laadullista tutkimusmenetelmää, luotaintutkimusta, voisi soveltaa ja hyödyntää kuosien suunnittelussa.

Tutkimuksen kohteena olivat espoolaiset 11-vuotiaat koululaiset. Toteuttamani luotaintutkimuksen pohjalta olen suunnitellut lasten omiin huoneisiin suunnatun sisustuskuosimalliston. Mallisto koostuu yhteensä kymmenestä kuosista ja jakautuu kolmen eri teeman ja värikartan alle.

Kuosimalliston teemat, muotokieli ja värimaailma kuvastavat tutkimuksen kohteena olleiden lasten todellisia toiveita, mieltymyksiä, mielipiteitä ja unelmia.

 

Sekameloni       
Meloninsiemen
Elina Mitrunen
Elina Mitrunen

Tekstiilitaide

1981, Suomi

+35845 6334 541

emitrune(at)gmail.com