Kaikki Masterit
Teija Losoi | Muotoilu | Tilasuunnittelun maisteriohjelma Tutkimus

Elämän odotustila - Kuntoutuspotilaan viihtyvyyden parantaminen fyysisen ympäristön suunnittelun keinoillaSairaalat rakennetaan potilaita varten, mutta silti potilaiden ääni on peittynyt tehokkuuden, teknologian ja kustannusvaatimusten alle. Sairaaloista on tullut paikkoja, joissa potilas ei viihdy. Fyysisellä ympäristön suunnittelulla pystytään kuitenkin vaikuttamaan potilaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Olen pyrkinyt selvittämään potilashaastattelujen ja havaintojen avulla fyysisen ympäristön suunnittelun keinoja parantaa kuntoutuspotilaiden viihtyvyyttä. Työn tarkoituksena on ollut kerätä tietoa Espoon sairaalan ja seniorikeskuksen uusien kuntoutusosastojen suunnittelun avuksi, jotta uudesta sairaalasta tulisi parempi ympäristö niin potilaille, henkilökunnalle kuin omaisillekin.

Teija Losoi
Teija Losoi

Tilasuunnittelu

1982, Suomi

+35850 576 9763

info@lostdesign.fi