Kaikki Masterit
Sebastian Greger | Media | Uuden median maisteriohjelma Tutkimus

The Absent Peer - Non-users in Social Interaction Design

 

Yhteisöllisten verkkopalvelujen suunnittelu tähtää käyttäjien vuorovaikutuksen mahdollistamiseen. Palvelujen arvo perustuu aktiivisten käyttäjien välillä liikkuvaan tietoon.

Tämä tutkimus laajentaa ajattelua ei-käyttäjiin. Tutkimus kysyy, miten käyttäjät kokevat reaalielämän kontaktien poissaolon verkossa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Lisäksi tarkastelun kohteena on internetpalveluissa syntyvän sosialisuuden vaikutus niihin jotka ovat sen ulkopuolella.

Teoria ”poissaolevasta vertaisesta” kuvaa, miten poissaolo vaikuttaa sosiaalisen median konseptien arvoon ja tarjoaa lähtökohtia tämän huomioimiseen niiden suunnittelussa.

 

Sebastian Greger
Sebastian Greger

New Media

1976, Saksa

+35840 77 88113

msg(at)sebastiangreger.net

http://www.sebastiangreger.net