Kaikki Masterit
Veli-Matti Tolppi | Muotoilu | Tilasuunnittelun maisteriohjelma Käyttäjä & Design

Vapaus valita - Monikäyttöinen kerrostaloasunto

 

Kuvittele asunto, jonka huoneita ei ole määrätty yhteen tiettyyn käyttöön, vaan asukas voi päättää, minkä huoneista sisustaa esimerkiksi olohuoneeksi ja minkä makuuhuoneeksi. Opinnäytteessäni tarkastelen, voitaisiinko monikäyttöisyyttä käyttää asuntosuunnittelussa nykyistä useammin keinona vastata asukkaiden tarpeisiin. Monikäyttöisyyden kautta perusasunnostakin tulee yksilöllinen, koska asukkaat voivat ottaa huoneet tarpeidensa mukaiseen käyttöön. Monikäyttöinen asunto joustaa myös elämäntilanteiden muuttuessa. Esimerkiksi, kun vauvan sänky pitää mahduttaa vanhempien makuuhuoneeseen, voi olla kätevää, jos makuuhuone-käyttöön voikin ottaa tilavammaksi mitoitetun olohuoneen.

 

Veli-Matti Tolppi
Veli-Matti Tolppi

Tilasuunnittelu

1976, Suomi

+35841 5078 276

velimatti.tolppi(at)gmail.com