Kaikki Masterit
Johanna Nieminen | Muotoilu | Teollisen muotoilun maisteriohjelma Tutkimus

Navigoiden palvelujen maailmassa - Mitä ovat palvelusysteemit ja kuinka käyttäjät kokevat ne?


Palvelujen maailma kasvaa ja monimuotoistuu. Tähän asti palvelumuotoilussa on keskitytty lähinnä yksittäisten palvelujen suunnitteluun, vaikka käyttäjän perspektiivistä palvelut näyttäytyvät kokonaisuuksina ja erilaisina yhdistelminä. Tämä opinnäytetyö tarkastelee palvelumääritelmiä ja jaotteluja tutkimalla palvelusysteemejä, joissa eri palvelut toimivat yhdessä ja vaikuttavat toisiinsa. Ymmärtämällä palvelujen maailmaa on mahdollista suunnitella palvelusysteemejä kokonaisuuksina eikä vain itsenäisten toimintojen summana. Aihetta on lähestytty käyttäjän näkökulmasta keskittymällä kokemuksiin, joita palveluympäristössä liikkuminen tarjoaa.
Tämä opinnäytetyö on osa Aalto Service Factoryn ’Service Business Classification’ – projektia, jonka tavoitteena on edistää palvelujen ymmärrystä tarkastelemalla ja kehittämällä erilaisia työkaluja ja luokitteluja. Projektia rahoittaa Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus.

 

Johanna Nieminen
Johanna Nieminen

Teollinen muotoilu

1984, Suomi

+35841 451 7884

johanna.nieminen(at)aalto.fi