Kaikki Masterit
Eemeli Nieminen | Media | Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Tutkimus

Kirja informaation välittäjänä - Teoreettisia näkökulmia sisällön muotoilun ja graafisen retoriikan keinoihin tietokirjoissaKirja ei ole vain neutraali sisällön välittämisen välikappale. Antaessaan sisällölle muodon, kirja vaikuttaa sen rakenteeseen ja tapaan, jolla lukija sitä lähestyy. Opinnäytetyössäni lähden tutkimusretkelle kirjan lukemisen ja käyttämisen taustalla toimiviin mekanismeihin. Tavoitteenani on tehdä kirjan suunnittelun prosessia läpinäkyväksi kokoamalla sille teoreettista viitekehystä ja pohtimalla, miten suunnittelija voisi soveltaa tätä teorian tarjoamaa näkökulmaa käytännössä.

 

Eemeli Nieminen
Eemeli Nieminen

Graafinen suunnittelu

1980, Suomi

+35850 330 4394

eemeli.nieminen(at)gmail.com

www.eemelinieminen.com