Kaikki Masterit
Riikka Hänninen | Muotoilu | Teollisen muotoilun koulutusohjelma Tutkimus

Asiakkaiden osallistaminen vähittäiskaupan alalla

 

CUSTOMER INVOLVEMENT IN RETAIL BUSINESS

Voivatko kaupat saada selville asiakkaiden tarpeet tutkimalla tietoja myydyistä tuotteista ja palveluista? Miten asiakkaat voisivat olla mukana kehittämässä tuotteita ja palveluita?

Opinnäytetyöni keskittyy selvittämään tapaustutkimuksen avulla, miten asiakkaita osallistetaan vähittäiskaupan alalla. Tapaustutkimus tehtiin yhteistyössä Suomen Lähikaupan kanssa. Tutkimuksen tulosten avulla olen pohtinut miten asiakkaiden osallistaminen voisi näkyä tulevaisuudessa vähittäiskaupassa.

Työ on toteutettu Aalto-yliopiston 4D-Space tutkimusprojektissa.

 

Riikka Hänninen
Riikka Hänninen

Teollinen muotoilu

1983, Suomi

+358 50 540 6375

riikka.hannine(at)gmail.com