Kaikki Uutiset

Palkintoja MoAssa

Masters of Arts 2011 yhteistyökumppanit ja ystävät palkitsivat opinnäytetöitä

 

Aalto-yliopiston Masters of Arts -näyttelyssä palkittiin useita ansiokkaita opinnäytteitä. Palkittuja on yhteensä seitsemän tuoretta taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin ammattilaista. Heistä kuusi taiteen maisteria on Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta sekä yksi arkkitehti insinööritieteiden korkeakoulusta.

Näyttelyn pääyhteistyökumppani Sponda palkitsi tilasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuvan Minna Piirosen, jonka opinnäyte käsittelee kattojen hyödyntämistä kaupunkiviljelyssä. Spondan valintakriteerinä oli kestävän kehityksen edistäminen kaupunki- ja tilasuunnittelussa. Perusteluissaan Spondan liiketoimintajohtaja Kari Koivu toteaa:
− Ilmastonmuutoksen torjuminen ja energiatehokkuuden parantaminen vaatii kiinteistöalalta sekä kiinteistöjen käyttäjiltä innovatiivisia ratkaisuja. Viherkatot vähentävät ympäristön kuormitusta ja tasoittavat äärimmäisiä sääilmiöitä. Viherrakentamisen avulla kattomaisemia voidaan kehittää esteettisimmiksi ja lisätä kaupungin viihtyisyyttä. Haluamme valinnallamme edesauttaa kestävän kehityksen toteuttamista innovatiivisella tavalla myös pääkaupunkimme rakennuskannassa.

Askon Säätiö, joka työskentelee kodinsisustuskulttuurin kehittämiseksi, kotien viihtyisyyden lisäämiseksi ja kodintekniikan edistämiseksi, palkitsi Henri Halla-ahon opinnäytetyön ”Kuluminen rakennetussa ympäristössä ja esineissä” kalustesuunnittelun koulutusohjelmasta. Palkitsemisen perusteluna esitettiin seuraavaa:
− Halla-aho käsittelee opinnäytteessään kulumisen estetiikkaa rakennetussa ympäristössä tärkeästä perspektiivistä: ekologisuuden näkökulmasta. Keskiössä ovat erityisesti materiaalivalinnat ja konstruktiot. Opinnäytetyö on merkittävä konsepti, jossa Halla-aho osoittaa tuotesuunnittelun ja muotoilijan ammattitaitonsa.

Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri palkitsi teollisen muotoilun koulutusohjelmasta valmistuvan Markus Aholan Living in a Motion -opinnäytteen, joka käsittelee matkustajan tilakokemusta risteilyaluksella. Lopputuloksena on risteilyaluksen yleisten tilojen tilasuunnitelma, jossa keskiössä on vehreä keskuspuisto palveluineen. Työ on toteutettu yhteistyössä aiemmin valmistuneiden Pekka Lampisen (kauppatieteet) ja Martin Bergströmin (meritekniikka) kanssa. Tuula Teeri perustelee palkintoa seuraavasti:
− Lopputyö on kaupan, tekniikan ja muotoilun opiskelijoiden osaamiset yhdistävä mittava projekti, jossa on otettu huomioon niin työn tilaajan, valmistajan ja käyttäjän tarpeet kuin suomalaisen teollisuuden haasteet ja vaatimukset. Risteilyaluskonsepti on osoitus Aallon vahvuudesta yhdistää kolmea alaa sekä kolmen alansa osaajan yhteistyöstä, jotka vahvistavat toistensa osaamista yhteistä projektia tehdessä.

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun dekaani Helena Hyvönen palkitsi MoA11-festivaalin visuaalisen ilmeen suunnitelleen kolmen graafisen suunnittelun opiskelijan muodostaman tiimin: Ville Salervon, Hannu Hirstiön ja Sarun Pinyaratin.
− Kokonaisuus on osoitus tekijöidensä ammattitaidosta, korkeista laatuvaatimuksista ja tinkimättömyydestä. Palkittavat tekevät työnsä huolella perustuksista lähtien rakentaen näin työlleen vahvan pohjan. Tekijät eivät suostu kompromisseihin, vaan perustelevat näkemyksensä asiantuntemuksella. He toimivat ryhmänä erinomaisesti ja täydentävät toisiaan, Helena Hyvönen perustelee palkitsemistaan.

Eri alojen Masters of Arts 2011 -yhteistyökumppanit palkitsivat myös valmistuneita. Palkitut työt edustivat sekä yhteiskunnallisia kannanottoja ja uusia näkökulmia omalle alalleen.

Elissa Eriksson, kuvataidekasvatus
Yhsi erikoisimmista palkinnon jakajista oli kuvataiteilija Jani Leinonen, joka palkitsi Elissa Erikssonin projektin, Haluan nähdä muutakin, jossa kuvataidetta ilmennetään uudella tavalla.
Tämä on kuitenkin minun kaupunkini – kolme kaupunkitilaan sijoittuvaa teosta, kyseenalaistaa julkisessa kaupunkitilassa vallitsevia lainalaisuuksia sekä etsii keinoja, joilla tavallinen ihminen tulee näkyväksi. Elissa Erikssonin katutaideteokset nostavat esiin epäkaupallisia aiheita kauniilla ja sosiaalisella tavalla. Hänen teoksensa käyttää massojen voimaa valtaamaan kaupallisen tilan takaisin ihmisille, pois yrityksiltä. Hän luo taiteellaan ilmiöitä ja ottaa kantaa siihen kenelle julkinen tila kuuluu.

Stefania Passera, graafinen suunnittelu
Soita mummolle - sosiaalinen kampanja, jonka tavoitteena lisätä tietoisuutta vanhusten yksinäisyydestä
Palkitsija: SATO Oyj
Hyväntuulisella otteella vakavaan asiaan tarttuva kampanja, jonka vahvuutena on yksinkertaisuus ja välittömyys. Kampanjan taustalla oleva ajatus ihmisten ja yhteisöjen välisen kommunikaation lisäämisestä ruohonjuuritasolla muistuttaa yksilöiden vaikutusmahdollisuuksista lähiympäristöönsä ja kannustaa yhteisöllisyyteen.

Hyerin Jung, taideteollinen muotoilu
Towards Co-Dining – Haptic Experience in Tableware, Lumia
Palkitsija: Iittala
Hyerin Jungin työssä näkö-, maku-, haju-, kuulo- ja tuntoaisti muodostavat yhdessä ruokailijan kokemuksen. Jung tutkii oivaltavasti, miten ruokailussa käytettävä keraaminen kulho voisi stimuloida yhtä aikaa näkö- ja tuntoaistia. Astiaan yhdistetty uusi materiaali, silikoni, toimii visuaalisesti kauniina koristeena ja tuntoaistilla tunnistettavana elementtinä.

Sofia de Vocht, arkkitehtuuri
Varkaus – Neljä tulevaisuutta kutistuvalle kaupungille -diplomityössä perehdytään kaupunkien kutistumiseen suomalaisena ilmiönä, tutkimuskohteena Pohjois-Savossa sijaitseva Varkauden kaupunki.
Palkitsija: Artek
De Vocht palkitaan erityisesti työhönsä sisältyvästä tieteiden välisestä vuoropuhelusta ja sosiaalisesta otteesta. De Vochtin työssä on vahva muodon ja estetiikan taju. Työstä välittyy myös arkkitehtuurin kyky rikkoa rajoja ja ulottua pintaa syvemmälle.

Palkitut opinnäytteet ja koko MoA11-näyttely on yleisön nähtävissä sunnuntaihin 29. toukokuuta saakka. Näyttely koostuu 69:stä taiteen ja designin opinnäyteteoksesta sekä MoA Extended -osion 11:stä kauppatieteiden ja tekniikan alojen työstä. Näyttely sijaitsee Salmisaarentalossa Helsingin Ruoholahdessa.

Masters of Arts 2011 -näyttely on avoinna yleisölle 29.5.2011 saakka, arkisin klo 12–20 ja viikonloppuisin klo 12–18 Salmisaarentalossa, osoite Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki / elokuvaesitykset Kino Engelissä, Sofiankatu 4.