Svensk Resumé

Vad är MoA?

Masters of Arts är en mötesplats och Aalto-universitetets skyltfönster. Under åren har MoA förändrats, utvecklats och flyttat på sig.

MoA har alltid varit ett evenemang där nya professionella från konst- och designvärlden samt publiken och företag möts. Det här året utvidgas MoA med ett Extended-tema, som för först gången ställer ut examensarbeten av färska diplomingenjörer och ekonomer.

För den stora allmänheten erbjuder MoA en mängd utmärkta examensarbeten, subjektiva ställningstaganden, ett otal koncept och produkter som uppkommit genom företagssamarbeten samt konstnärliga arbeten – allt i en salig blandning.

För de nyutexaminerade erbjuder utställningen en möjlighet till växelverkan med samhället, framtida arbetsgivare, representanter från media samt andra intressenter.

För företag och samarbetspartners erbjuder Masters of Arts förutom synlighet också en möjlighet till att skapa nätverk och starta en dialog mellan den kreativa branschen och konstmagistrarna.

För de flesta magistrarna har människan varit utgångspunkten för arbetet, oberoende av utbildningslinje. Examensarbetena strävar till att undersöka konsumenternas upplevelser och behov, förnya användargränssnitt samt skapa tjänster och mer ekologiska omgivningar för olika målgrupper. Hur ser framtidens hem, sommarstugor, kontor, bibliotek, sjukhus och servicehem ut? I examensarbetena betonas människans mångfald.

Utöver utställningen erbjuder MoA ett mångsidigt program som består av seminarier, diskussionstillfällen, filmvisningar, workshops och guidade turer. Årets MoA är tillsammans med Extended-temat även ett smakprov på nästa års evenemang, där hela Aalto-universitetets färdigheter synliggörs under samma tak.

 

Evenemang

På agendan modiga framträdanden och intressanta inlägg

Aalto-universitetets Masters of Arts -festival (MoA) erbjuder en fantastisk kavalkad examensarbeten av nyutexaminerade magistrar i utställningen i Sundholmshuset i Gräsviken (Porkalagatan 13 G) 12−29.5.2011. Festivalprogrammet består förutom utställningen av seminarier, diskussioner, filmvisningar och workshops, för att inte glömma den maffiga vernissagen.

MoA-utställningen ”Redesigning human” ställer ut examensarbeten av 80 studeranden från Aalto-universitetet. Mediakonstnär Marita Liulia har fungerat som kurator för utställningen. Det är gratis inträde till utställningen och alla dess evenemang.

Kinesiska studeranden på besök och diskussion om Guggenheim

MoA har äran att agera värd åt 80 kinesiska studeranden från Tongji universitet, som anländer till Helsingfors med tåg från Shanghai. Tillsammans med studeranden från Aalto-universitetet planerar de 14.5 kl. 12–18 en Kina-paviljong till Helsingfors för att fira temaåret World Design Capital Helsinki 2012. Publiken är välkommen att följa med hur planerandet av paviljongen framskrider.

Allmänheten har möjligheten att debattera Helsingfors stads kulturstrategi och utredningsarbetet kring Guggenheim-muséet tillsammans med Helsingfors stads biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen och museichef Janne Gallen-Kallela-Sirénin från Helsingfors stads konstmuseum, 23.5 kl. 19−21.

Kurage som tema för seminarierna

Kurage är tema för seminarierna i Masters of Arts 2011. Mod att fråga och svara, mod att försöka och misslyckas, att förändra världen och att blicka i framtiden. Under festivalen ordnas åtta seminarier, här är ett urval av de med mest dristiga:


Fredag 13.5 är tillägnad berättelser om och erfarenheter av misslyckanden

kl. 15.00–18.00

Seminariespråk: finska

Misslyckanden är en naturlig del av en kreativ process och kan leda till många nya upptäckter.  Varje lyckande har alltid en rad sammanträffanden, nederlag och verkliga misslyckanden bakom sig.

Debattledarna Mika Pantzar och Saku Tuominen intervjuar människor som nått framgång och tillkännager sina värsta misslyckanden. De intervjuade är coach Jari Sarasvuo, ekonomie professor, enfant terrible Petri Parvinen, bildkonstnären som stal Ronald McDonald Jani Leinonen, Igglos VD Mikko Ranin, stylisternas Magica de Hex Minttu Vesala och reklamvärldens topp Ami Hasan.

 

Fredag 20.5 och föreläsning i kärlekens filosofi

kl. 14.00–16.00

Seminariespråk: finska

Det finns bara två saker här i livet: rädsla och kärlek. Frågan sammanfattas, på vilket sätt väljer man att leva och dö? Genom att tillämpa kreativ passion eller genom att låta dödens kraft ligga som en kvävande kraft? Att hålla fast vid den sårbara kärleken eller att våga älska? Känd som en inspirerande talare, ger sig Aalto-universitetets  professor Pekka Himanen in i dessa modiga filosofiska inlägg kring livets grund frågor.

 

Tisdag 24.5 Seminariet Global Impact

kl. 16.00–19.00

Seminariespråk: engelska

Samhälleliga och globala utmaningar måste besvaras för att världen ska bli en bättre plats att bo på. Att minimera fattigdomen är en av de mest betydande åtgärderna. Under seminariet Global Impact berättar personer om sitt arbete på olika håll i världen som skapar kreativa lösningar med omvälvande påverkan. Ignacio González Nappa (26 år), utvecklingschef för Latinamerikas största medborgarorganisation Un Techo Para Mi Pais, berättar om otroliga projekt i slumområden och om universitetssamarbete. Professor Minna Halme presenterar innovationsverksamheten inom BoP-marknaden (Base of the Pyramide). Professor Liisa Välikangas berättar om organisationen Innovation Democracys verksamhet, som stöder nyligen examinerade studerandens företagande och sysselsättning. Som moderator fungerar Finlands World Visions chef för företagsrelationer Annukka Klinge.

 

Onsdag 25.5. Seminariet Dialoger om mod

kl. 15.00–17.00

Seminariespråk: finska

Platons dialoger tillhör den antika litteraturens kanon. Dialogernas ämnen behandlar de centrala moralfrågorna i livet. Frågorna och ifrågesättarens roll är skriven för Sokrates. Laches, en av Platons mest kända dialoger, behandlar kurage. I seminariet intar pastor, författaren och vinkännaren Jaakko Heinimäki platsen som Sokrates. Tillsammans med Heinimäki diskuterar företagaren och retail-marknadskännaren Taru From och Genelecs grundare, styrelseordförande och innehavaren av ett stort intresse för gamla apparater Ilpo Martikainen ämnet kurage.

 

 

Tid och plats

Masters of Arts 2011
Porkkalagatan 13 G
00180 Helsingfors

Utställningen är öppen 12.-29.5.2011

Måndag-Fredag 12.00 - 20.00
Lördag - Söndag 12.00 - 18.00

Fritt inträde

På plats kommer du med:

Metro till Gräsviken
Spårvagn nr. 8 (ändhållplatsen)

Buss: 15V Västra hamnen, 20 Skillnaden, 20V Gamlas, 21V Järnvägstorget, 65A Åggelby, 66A Västra Baggböle,  J20 Gräsviken, J21 Maria sjukhus,

Bussar från Kampen: 102T 103T 106T 109T 110T 110TA 111T 121AT 121T 143T 147KT 147T 154T 160KT 160T

 

För mer information på svenska, kan du kontakta:

Katri Winqvist
katri.winqvist(at)aalto.fi
tfn. 050 591 43 14