Kaikki Uutiset

Sponda yhteistyöhön


MoAn tämän kevään pääyhteistyökumppanina toimii kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj. Helsingin pörssiin kirjattu Sponda on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö.

Spondan kiinteistöt sijaitsevat Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Kotimaan kiinteistöt sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa, Tampereella ja Turussa. Venäjällä Sponda omistaa kiinteistöjä Pietarissa ja Moskovassa. MoA -festivaalin uusi koti, Salmisaarentalo on yhdistelmä vanhaa tehdasmiljöötä ja nykyaikaista toimistotyöympäristöä. Meri ulottuu aivan kiinteistön viereen luoden ainutlaatuisen tunnelman.

Kehittämällä toimitiloista viihtyisiä ja yksilöllisiä toimintaympäristöjä Sponda luo edellytykset asiakkaidensa menestykselle. Innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja laadukkaalla kiinteistöjen ylläpidolla Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä ja toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä.

Spondan slogan, ”Luo menestykselle edellytykset” sopii loistavasti myös Masters of Arts -festivaalin pohjalla olevaan ideaan. Valmistuville maistereille näyttely ja sen oheistapahtumat tarjoavat mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnan, tulevien työnantajien, median ja muiden vaikuttajien kanssa.  Festivaali luo menestykselle hyvät edellytykset.