Uutiset

Vilkasta keskustelua Guggenheimista

Masters of Arts 2011 näyttelytilassa käytiin maanantai-iltana vilkasta keskustelua Guggenheim hankkeen mahdollisesta rantautumisesta Helsinkiin. Keskustelua kävivät Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen ja Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén Tomas Ivan Träskmanin johdolla. Yleisö osoitti suurta mielenkiintoa ja mielipiteitä kuultiin niin kultuurikentällä aktiivisesti vaikuttavilta tahoilta, kuvataiteilijoiden edustajilta sekä "taviksilta". Yleisö suhtautui hankkeeseen maltillisen innostuneesti, vaikkakin tulokset Guggenheim-säätiön selvityksen lopputuloksista jäävät vielä nähtäväksi. Kaksi vuotinen selvitys, johon ryhdyttiin Helsingin aloitteesta, käynnistyi tammikuussa 2011.

Pohjolaan mahdollisesti sijoittuva Guggenheim-museo eroaisi aikaisemmista säätiön hallinnoimista museoista koska Helsinkiin rakennettavaan museoon tulisi tilat myös Helsingin Taidemuseolle. Taidemuseoiden tämänhetkiset tilat ovat osoittautuneet ongelmallisiksi erinäisistä syistä ja uusia tiloja oltaisiinkin hankkimassa jo parin vuoden sisään.
 
 

Palkintoja MoAssa

Masters of Arts 2011 yhteistyökumppanit ja ystävät palkitsivat opinnäytetöitä

 

Aalto-yliopiston Masters of Arts -näyttelyssä palkittiin useita ansiokkaita opinnäytteitä. Palkittuja on yhteensä seitsemän tuoretta taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin ammattilaista. Heistä kuusi taiteen maisteria on Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta sekä yksi arkkitehti insinööritieteiden korkeakoulusta.

Näyttelyn pääyhteistyökumppani Sponda palkitsi tilasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuvan Minna Piirosen, jonka opinnäyte käsittelee kattojen hyödyntämistä kaupunkiviljelyssä. Spondan valintakriteerinä oli kestävän kehityksen edistäminen kaupunki- ja tilasuunnittelussa. Perusteluissaan Spondan liiketoimintajohtaja Kari Koivu toteaa:
− Ilmastonmuutoksen torjuminen ja energiatehokkuuden parantaminen vaatii kiinteistöalalta sekä kiinteistöjen käyttäjiltä innovatiivisia ratkaisuja. Viherkatot vähentävät ympäristön kuormitusta ja tasoittavat äärimmäisiä sääilmiöitä. Viherrakentamisen avulla kattomaisemia voidaan kehittää esteettisimmiksi ja lisätä kaupungin viihtyisyyttä. Haluamme valinnallamme edesauttaa kestävän kehityksen toteuttamista innovatiivisella tavalla myös pääkaupunkimme rakennuskannassa.

Askon Säätiö, joka työskentelee kodinsisustuskulttuurin kehittämiseksi, kotien viihtyisyyden lisäämiseksi ja kodintekniikan edistämiseksi, palkitsi Henri Halla-ahon opinnäytetyön ”Kuluminen rakennetussa ympäristössä ja esineissä” kalustesuunnittelun koulutusohjelmasta. Palkitsemisen perusteluna esitettiin seuraavaa:
− Halla-aho käsittelee opinnäytteessään kulumisen estetiikkaa rakennetussa ympäristössä tärkeästä perspektiivistä: ekologisuuden näkökulmasta. Keskiössä ovat erityisesti materiaalivalinnat ja konstruktiot. Opinnäytetyö on merkittävä konsepti, jossa Halla-aho osoittaa tuotesuunnittelun ja muotoilijan ammattitaitonsa.

Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri palkitsi teollisen muotoilun koulutusohjelmasta valmistuvan Markus Aholan Living in a Motion -opinnäytteen, joka käsittelee matkustajan tilakokemusta risteilyaluksella. Lopputuloksena on risteilyaluksen yleisten tilojen tilasuunnitelma, jossa keskiössä on vehreä keskuspuisto palveluineen. Työ on toteutettu yhteistyössä aiemmin valmistuneiden Pekka Lampisen (kauppatieteet) ja Martin Bergströmin (meritekniikka) kanssa. Tuula Teeri perustelee palkintoa seuraavasti:
− Lopputyö on kaupan, tekniikan ja muotoilun opiskelijoiden osaamiset yhdistävä mittava projekti, jossa on otettu huomioon niin työn tilaajan, valmistajan ja käyttäjän tarpeet kuin suomalaisen teollisuuden haasteet ja vaatimukset. Risteilyaluskonsepti on osoitus Aallon vahvuudesta yhdistää kolmea alaa sekä kolmen alansa osaajan yhteistyöstä, jotka vahvistavat toistensa osaamista yhteistä projektia tehdessä.

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun dekaani Helena Hyvönen palkitsi MoA11-festivaalin visuaalisen ilmeen suunnitelleen kolmen graafisen suunnittelun opiskelijan muodostaman tiimin: Ville Salervon, Hannu Hirstiön ja Sarun Pinyaratin.
− Kokonaisuus on osoitus tekijöidensä ammattitaidosta, korkeista laatuvaatimuksista ja tinkimättömyydestä. Palkittavat tekevät työnsä huolella perustuksista lähtien rakentaen näin työlleen vahvan pohjan. Tekijät eivät suostu kompromisseihin, vaan perustelevat näkemyksensä asiantuntemuksella. He toimivat ryhmänä erinomaisesti ja täydentävät toisiaan, Helena Hyvönen perustelee palkitsemistaan.

Eri alojen Masters of Arts 2011 -yhteistyökumppanit palkitsivat myös valmistuneita. Palkitut työt edustivat sekä yhteiskunnallisia kannanottoja ja uusia näkökulmia omalle alalleen.

Elissa Eriksson, kuvataidekasvatus
Yhsi erikoisimmista palkinnon jakajista oli kuvataiteilija Jani Leinonen, joka palkitsi Elissa Erikssonin projektin, Haluan nähdä muutakin, jossa kuvataidetta ilmennetään uudella tavalla.
Tämä on kuitenkin minun kaupunkini – kolme kaupunkitilaan sijoittuvaa teosta, kyseenalaistaa julkisessa kaupunkitilassa vallitsevia lainalaisuuksia sekä etsii keinoja, joilla tavallinen ihminen tulee näkyväksi. Elissa Erikssonin katutaideteokset nostavat esiin epäkaupallisia aiheita kauniilla ja sosiaalisella tavalla. Hänen teoksensa käyttää massojen voimaa valtaamaan kaupallisen tilan takaisin ihmisille, pois yrityksiltä. Hän luo taiteellaan ilmiöitä ja ottaa kantaa siihen kenelle julkinen tila kuuluu.

Stefania Passera, graafinen suunnittelu
Soita mummolle - sosiaalinen kampanja, jonka tavoitteena lisätä tietoisuutta vanhusten yksinäisyydestä
Palkitsija: SATO Oyj
Hyväntuulisella otteella vakavaan asiaan tarttuva kampanja, jonka vahvuutena on yksinkertaisuus ja välittömyys. Kampanjan taustalla oleva ajatus ihmisten ja yhteisöjen välisen kommunikaation lisäämisestä ruohonjuuritasolla muistuttaa yksilöiden vaikutusmahdollisuuksista lähiympäristöönsä ja kannustaa yhteisöllisyyteen.

Hyerin Jung, taideteollinen muotoilu
Towards Co-Dining – Haptic Experience in Tableware, Lumia
Palkitsija: Iittala
Hyerin Jungin työssä näkö-, maku-, haju-, kuulo- ja tuntoaisti muodostavat yhdessä ruokailijan kokemuksen. Jung tutkii oivaltavasti, miten ruokailussa käytettävä keraaminen kulho voisi stimuloida yhtä aikaa näkö- ja tuntoaistia. Astiaan yhdistetty uusi materiaali, silikoni, toimii visuaalisesti kauniina koristeena ja tuntoaistilla tunnistettavana elementtinä.

Sofia de Vocht, arkkitehtuuri
Varkaus – Neljä tulevaisuutta kutistuvalle kaupungille -diplomityössä perehdytään kaupunkien kutistumiseen suomalaisena ilmiönä, tutkimuskohteena Pohjois-Savossa sijaitseva Varkauden kaupunki.
Palkitsija: Artek
De Vocht palkitaan erityisesti työhönsä sisältyvästä tieteiden välisestä vuoropuhelusta ja sosiaalisesta otteesta. De Vochtin työssä on vahva muodon ja estetiikan taju. Työstä välittyy myös arkkitehtuurin kyky rikkoa rajoja ja ulottua pintaa syvemmälle.

Palkitut opinnäytteet ja koko MoA11-näyttely on yleisön nähtävissä sunnuntaihin 29. toukokuuta saakka. Näyttely koostuu 69:stä taiteen ja designin opinnäyteteoksesta sekä MoA Extended -osion 11:stä kauppatieteiden ja tekniikan alojen työstä. Näyttely sijaitsee Salmisaarentalossa Helsingin Ruoholahdessa.

Masters of Arts 2011 -näyttely on avoinna yleisölle 29.5.2011 saakka, arkisin klo 12–20 ja viikonloppuisin klo 12–18 Salmisaarentalossa, osoite Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki / elokuvaesitykset Kino Engelissä, Sofiankatu 4.

 
 

Festivaalin toinen viikko oli tapahtumarikas

Menneellä viikolla järjestettiin useita kiinnostavia tapahtumia Salmisaaressa.

Keskiviikkona järjestetyssä MediaMark-seminaarissa puhui The New York Times lehden Pohjois-Euroopan toimitusjohtaja Patrick Falconer. Toimistusjohtaja puhui Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinoinnin laitoksen järjestämässä seminaarissa aiheesta Leading a Truly Global Media Brand. MediaMark on tutkimus- ja kehityshanke, jonka keskeisiä teemoja ovat mm. miten vakiintuneet brändit menestyvät sosiaalisessa mediassa sekä miten digitalisoituminen vahvistaa markkinointiviestinnän ja median mitattavuutta.

Torstaina vuorossa oli Aaltolaisille järjestetty päivä, jossa keskusteltiin näyttelyn kuraattori Marita Liulian johdolla.  Perjantai-iltapäivässä Pekka Himasen vuoro oli puhua rakkauden filosofiasta.  Viikko päättyi sunnuntaina järjestettyyn Näsäviisas kaupunkitila -workshopiin, jossa vetovastuussa oli Elissa Eriksson.

Tapahtumat ovat herättäneet kiinnostusta  ja iloinen mieli on ympäröinyt festivaalikävijät. Masters of Arts -festivaali on vielä auki tämän kuluvan viikon ja muutama mielenkiintoinen tapahtuma on jäljellä, tänään tiistaina kansainvälinen Global Impact -seminaari ja keskiviikkona käydään Dialogeja rohkeudesta.

 
   

Kolmen kopla MoAssa

Okei. Puisto laivassa ja mikä tuo tötterö on? Helsingin Salmisaarentalon näyttelytiloissa moni Masters of Arts -näyttelyn vieras pysähtyy kommentoimaan suunnitelmaa laivasta , jonka ensi silmäyksellä nähtävä erikoisuus on hyvin kapeana tötterönä korkealle kohoava hyttiosasto ja kansialueen puut.

Tämä on tulos, kun tekniikka, taide ja talous otetaan tulokulmaksi uuden sukupolven risteilylaivakonseptiin, ja töihin pistetään kolmen korkeakoulun opiskelijat.

Kesällä 2009 aloitetun 'Kolmen kopla' -projektin kolmessa opinnäytetyössä kohtaavat laivasuunnittelun kolme tärkeää näkökulmaa: tilaajan eli laivan omistajan, laivan rakentajan ja laivan matkustajan.

"Kolmen kopla" pyrkii ennen kaikkea tuottamaan laivanrakentajille uusia, ideoita ja herättelemään villejäkin ajatuksia siitä, mitä laivat voisivat tulevaisuudessa olla.

”Jokainen toi projektiin omaa osaamistaan…”

Kuvista ei löydy perinteistä kapeakäytäväistä ruotsinlaivaa, jossa osa matkustajista ähisee sängyissään ikkunattomissa hyteissä naapureita ja autokannen kolinoita kuunnellen.

Teollista muotoilua opiskelleen Markus Aholan opinnäytetyö on käyttäjäkeskeistä, ja keskittyy laivan yleisten tilojen suunnitteluun. Vastauksena käyttäjätutkimukseen hän toisi laivaan käyttäjäkeskeistä suunnittelua, paljon tilaa, meren tuntua, puistomaisia alueita ja runsaasti vaihtoehtoja.

Meritekniikkaa pääaineenaan opiskelleen Martin Bergströmin tehtävänä "koplassa" oli luoda ratkaisu uudentyyppiselle laivan kansirakenteelle. Tuloksena syntyi idea kapeasta ja korkeasta, mutta silti lujasta kansirakenteesta, jossa on mahdollisimman paljon haluttuja ikkunallisia ulkohyttejä,

Uuden risteilylaivakonseptin taloudellisesta kannattavuuden ja matkustajille ja omistajalle tuotetun arvon tutkimuksesta vastaa projektissa kauppakorkeakoululainen Pekka Lampinen.

- Poikkitieteellinen yhteistyö tuntui meistä luontevalta, totesi kaikkien puolesta Markus Ahola.

- Jokainen toi projektiin omaa osaamistaan ja yhdessä muodostimme ryhmän, joka pystyi tarkastelemaan laaja-alaisesti näinkin mittavaa projektia.

- Ryhmässä työskenteleminen synnytti yhteisen sävelen, josta pulppusi uusia ideoita ja tukea opinnäytetyön vaikeinakin hetkinä.

Entisen Teknillisen korkeakoulun meritekniikan Cruise and Ferry Experience Center -hankkeesta valmistui viime vuodenvaihteessa kolme lopputyötä sekä nyt nähtävä konsepti tulevaisuuden risteilyalukselle.

Projektiin kuuluvat opinnäytetyöt:

Markus Ahola 2010: (Taideteollinen korkekaoulu): Living in a Motion - User Centered Concepting in Public Spaces of Novel Cruise Ship Concept, (ohjaaja Raimo Nikkanen, TaiK).

Martin Bergström 2010: (TKK): Strength Analysis of a Cruise Ship with a Narrow Superstructure (ohjaaja Heikki Remes, valvoja Petri Varsta, TKK).

Pekka Lampinen 2010: (HSE): Services Capes in Cruise Ship Design: Case XP Tray Design Concept (ohjaaja Markku Tinnilä, HSE).

Masters of Arts 2011 -tapahtuma järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa. Taiteen maistereiden lisäksi MoA Extended -näyttelyssä on ensimmäistä kertaa mukana myös kauppatieteen ja tekniikan alojen lopputöitä.

Teksti ja kuva: Eeva Pitkälä

 
 

Täydellinen epäonnistumisen päivä

Perjantai 13. epäonnistumisten seminaari oli tämän vuoden MoA'11 seminaareista ensimmäinen. Osallistujat täyttivät jokaisen käytössä olevat tuolin ja muutama seisomapaikkakin otettiin käyttöön. Hieno aloitus rohkealle seminaarisarjalle!

Jokainen seminaarin puhuja yllätti. Ensimmäisenä puhunut Petri Parvinen kertoi avoimesti omista konkursseistaan. Jari Sarasvuo avasi koko elämäänsä muuttanutta ajanjaksoa - huolestuttaen jo hiukan yleisöä ja kanssapuhujiaan. Stylisti Minttu Vesala kertoi olevansa epäonnistunut työssään jos kaikki pitävät lopputulosta onnistuneena. Kuvatatiteilija Jani Leinonen kertoi Ronald McDonaldin kaappimiseen johtaneen prosessin ja kuinka siinä kävikään. Leinonen kertoi myös viime vuonna tunteneensa olevan epäonnistunut elämässään poliitikkona, kuluttajana ja taiteilijana. Mikko Ranin paljasti suurimmat mokat Igglon kehityksessä - itse asiassa toiminta ei missään vaiheessa ollut kannattavaa, vaikka rahaa tuli...sitä myös meni. Tällä hetkellä toiminta on ensimmäistä kertaa kannattavaa - radikaalien muutosten jälkeen. Seminaarin viimeisenä puhuja Ami Hasan näytti mielenkiintoisia epäonnistumisen esimerkkejä mainosmaailmasta.

Moderaattoreina toimineet Saku Tuominen ja Pika Pantzar nauttivat silminnähden päivästä, jonka aikana edes tekniikka ei pettänyt.


Seminaarista muutama kirjoitus:

Talouselämä: Edes Sarasvuo ei onnistu aina

Tietoviikko: Pieleen meni - Sarasvuo ja Igglon perustaja kertovat epäonnistumisistaan

 

 

 

 

 

 
   

Sivu 1 / 3