Events Calendar
See Today
UpComing this month
Previous month Previous day
Next day Next month

EMPEROR'S NEW CLOTHES / KEISARIN UUDET VAATTEET Print
Saturday, 16 May 2009, 12:00 - 17:00
TAPAHTUMA / EVENT
 OTHER EVENTS

PROGRAMME

12:00-13:00 Heikki Hyötyniemi
Location: MoA Playground (Lume Upper Foyer)
Language: English

13:30-14:30 Anu Merenlahti + Ulla Ryynänen: Designer as political actor
Location: MoA Playground (Lume Upper Foyer)
Language: English

15:00-16:00 Vasja Urh + Päivi Raivio + Jenna Sutela: Transforming tools
Location: MoA Playground (Lume Upper Foyer)
Language: English

Ulla Ryynänen - Suunnittelijan suulla 

Emperor's New Clothes  reflects on designer's role: People no longer want to be passive consumers, instead they want to have an active role in searching for better solutions. How can designers open up their work process and allow access for others to participate? How can they be more active in carrying social responsibility? Rather than offering simple solutions,  this days talks will offer some tools for understanding these challenges.

The event starts with a presentation by TKK professor Heikki Hyötyniemi about search for balance in complex systems.

The day continues with presentations by MoA09 thesis works that reflect on designer's role, featuring Anu Merenlahti, Ulla Ryynänen, Päivi Raivio, Vasja Urh and Jenna Sutela.

Emperor's New Clothes is moderated by John Thackara (Doors of Perception) and MoA09 curator Juha Huuskonen.

***

Keisarin uudet vaatteet
-teemapäivä pohtii muotoilijan roolia tämän päivän maailmassa. Ihmiset eivät halua olla enää passiivisen kuluttajan roolissa, vaan haluavat itse aktiivisesti osallistua parempien ratkaisujen etsimiseen. Millä tavoin muotoilijat voivat avata työprosessiaan ja tuoda sitä lähemmäksi yhteisöjen arkea? Millä tavoin he voivat aktiivisemmin kantaa yhteiskunnallista vastuuta? Päivän keskustelut eivät pyri tarjoamaan selkeitä ratkaisuja näihin kysymyksiin vaan antamaan joitakin välineitä näiden haasteiden ymmärtämiseen.

Päivän aloittaa TKK:n professori Heikki Hyötyniemen presentaatio tasapainon etsimisestä monimutkaisissa järjestelmissä.

Iltapäivällä esitellään niitä MoA09-töitä, jotka eri näkökulmista pyrkivät laajentamaan muotoilijan roolia (mukana Anu Merenlahti,  Ulla Ryynänen, Päivi Raivio, Vasja Urh ja Jenna Sutela). Päivän moderaattoreina toimivat Doors of Perception -konferenssin keulahahmona tunnettu John Thackara ja MoA09 -kuraattori Juha Huuskonen.

11.5. MONDAY
11:00 Press Conference

12.5. TUESDAY
12:00 MoA Starts

13.5. WEDNESDAY
12:00 Open Doors
17:00 MoA Cinema Screening

14.5. THURSDAY
15:00 Confessions on the Design Floor

15.5. FRIDAY
14:00 MoA Industries
16:00 Meet the masters
18:00 MoA @ Design Factory

16.5. SATURDAY
11:00 Iso Kierrätystapahtuma
12:00 Emperor’s New Clothes
15:00 MoA Cinema Screening

17.5. SUNDAY
14:00 Aalto Hopping

18.5. MONDAY
14:00 Beyond Tomorrow
‚Äď Responsibility of the Future

18:00 TaiK Alumni
19:30 MoA Pecha Kucha

19.5. TUESDAY
13:00 MoA Art
17:00 MoA Cinema Screening

20.5. WEDNESDAY
13:00 Mlab Demo Day
16:00 MoA Play

21.5. THURSDAY
12:00 Opastettu kierros / Guided Tour
15:00 Opastettu kierros / Guided Tour

22.5. FRIDAY
13:00 Publiikki / Graduation Ceremony

23.5. SATURDAY
15:00 MoA Cinema Screening

24.5. SUNDAY

12:00 MOA09 Last day open
John Thackara is a symposiarch who designs events, projects, and organizations. He is also the Director of Doors of Perception (Doors), which connects together a worldwide network of visionary designers, thinkers, and grassroots innovators. This unique community of practice is inspired by two related questions: "we know what new technology can do, but what is it for?" and, ‚Äúhow do we want to live?‚ÄĚ. www.doorsofperception.com

Heikki Hyötyniemi is a professor at Helsinki University of Technology (TKK), at the Faculty of Electronics, Communications and Automation. His background is in artificial intelligence research, and currently he studies complex systems, specially applying the _neocybernetic_ framework.

Anu Merenlahti's thesis studies poster design and social activism in relation to each other. How does a designer succeed as an activist? How does a poster work as a tool for activism? The thesis in based on Know Your Rights poster exhibition which Anu produced for Amnesty International. The exhibition features posters by renowned designers
who gave their own perspective to 60-year-old Universal Declaration of Human Rights.

Ulla Ryynänen's thesis work explores graphic designers' working environments and career decisions of graphic designers. Based on the interviews, she divided them to three categories: Artist, Political Designer and Visual Problem Solver. The artist is considered to be independent, recognizable and free. The political designer is understood as responsible, protagonist, and selective. The visual problem solver is seen as transparent, determined and varied in terms of style.

Päivi Raivio's thesis Pihapalapeli (YardPuzzle) is a concept for participatory design in the urban setting. The concept is based on the idea that design processes in public spaces should include user participation in order to be sustainable. Pihapalapeli is a series of prototype furniture, which can be used in developing a common yard in co-operation with residents.

Jenna Sutela's thesis Semi-Professional Design Catalog explores current design activities taking place within online communities of semi-professionals: DIY or non-institutional design, aiming at material artefacts and operating with digital tools. The thesis is inspired by Whole Earth Catalog, a legendary counterculture catalogue by Stewart Brand (1969) which provides access to tools for readers to find their own inspiration and shape their own environment.

Vasja Urh's book Toolness explores functional and ‚Äúemotional‚ÄĚ values of tools. Because of close connection between humans and tools through time, and the fact that tools played a substantial part in human development, the author explores an assumption that human values and those of tools are the same.

**
John Thackara haastaa ihmisi√§ l√∂yt√§m√§√§n oman roolinsa yhteiskunnassa. Thackara on kirjailija, arvostettu ajattelija sek√§ Doors of Perceptionin (Doors) johtaja. Doorsin toiminnan takana on kaksi toisiinsa liittyv√§√§ ajatusta: ‚ÄĚtied√§mme mit√§ teknologia voi tehd√§, mutta mit√§ varten se on?‚ÄĚ ja ‚ÄĚkuinka haluamme el√§√§?‚ÄĚ. www.doorsofperception.com

Heikki Hyötyniemi toimii professorina Teknillisellä korkeakoululla, Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnassa. Hänen taustansa on tekoälytutkimuksessa, ja tällä hetkellä tutkimuskohteena ovat kompleksiset järjestelmät _neokyberneettistä_ lähestymistapaa käyttäen.

Anu Merenlahden Amnestylle tuottama Know Your Rights -näyttely kertoo, miltä ihmisoikeusjulistus näyttää julistesuunnittelijoiden näkökulmasta 60 vuotta syntymänsä jälkeen. Millaisia aktivisteja ovat julistesuunnittelijat? Miten juliste toimii aktivismin työkaluna?  Kirjallisessa työssään Anu tutki julistesuunnittelun ja poliittisen aktivismin suhdetta.

Ulla Ryynänen tutki opinnäytteessään graafisten suunnittelijoiden työympäristöjä ja uravalintoja. Haastattelujen perusteella Ulla jakoi heidän kolmeen kategoriaan: taiteilija, visuaalinen ongelmanratkaisija ja poliittinen suunnittelija. Taiteilija on itsenäinen, tunnistettava ja vapaa. Poliittinen suunnittelija on vastuullinen, valikoiva ja vaikuttaja. Visuaalinen ongelmanratkaisija on läpinäkyvä, ratkaisukeskeinen ja
monityylinen.

Päivi Raivion opinnäyte 'Pihapalapeli' on konsepti osallistavasta muotoilusta kaupunkitilassa. Se perustuu ideaan, jonka mukaan asukkaita ja kaupunkilaisia tulisi osallistaa julkisen tilan suunnitteluun ollakseen kestävää. Pihapalapeli on sarja testikappaleenomaisia pihakalusteita, joilla voidaan kehittää sisäpihaa yhteistyössä asukkaiden kanssa ja aktivoida pihan parannusprosessi alkuun.

Jenna Sutelan opinnäyte Semi-Professional Design Catalog tutkii puoliammattimaisen suunnittelukentän käytäntöjä ja työkaluja sekä esittelee uusia tapoja jakaa ja jalostaa tietotaitoa internetissä. Puoliammattimaisella suunnittelulla tarkoitetaan harrastustoimintaa: instituutioiden ulkopuolella tapahtuvia tee-se-itse -hankkeita, joissa hyödynnetään yhä useammin digitaalisia työkaluja. Opinnäyte ammentaa Stewart Brandin legendaarisesta Whole Earth Catalog -vaihtoehtojulkaisusta, joka esitteli lukijalle työkaluja ja ideoita oman ympäristönsä muokkaamiseen 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.

Vasja Urhin kirja Toolness tutkii ty√∂kalujen toiminnallisia ja ‚Äútunteellisia‚ÄĚ arvoja. Ty√∂kalujen kehityksell√§ on ollut merkitt√§v√§ rooli ihmisen kehityksess√§ ja ihmiselle on muodostunut l√§heinen suhde ty√∂kaluihinsa. T√§m√§ kirja tutkii oletusta, ett√§ ihmisten ja ty√∂kalujen edustamat arvot ovat yhtenev√§isi√§. 

Back