MAISTERIT  

Anu Liukko

Teollinen muotoilu
1976, Suomi

Henkilönostimen työkorin ja ohjauslaitteen tuotekonseptointi


Opinnäytteen aiheena on suunnitteluprosessin kuvaus henkilönostimen työkorin ja ohjauslaitteen tuotekonseptointiprojektista. Projekti on toteutettu yhteistyössä ajoneuvoalustaisia henkilönostimia valmistavan Bronto Skylift Oy Ab:n kanssa. Konseptointiprojektin lopputuloksena esitetään kolme tuotekonseptia henkilönostimen työkorista ja ohjauslaitteesta.
Opinnäytteessä tarkastellaan, miten pk-yritys voisi tuotekeskeisessä toimintaympäristössä muotoilua hyödyntämällä kehittää tuotekuvaa ja sitä kautta vahvistaa yrityksestä ja sen tuotteista sidosryhmille välittyvää mielikuvaa. Tavoitteena on muotoilun avulla tuottaa lisäarvoa, vahvistaa tuotteen viestinnällisyyttä ja siten vahvistaa tuotteen tunnistettavuutta ja erottuvuutta markkinoilla.

Projektin tavoitteena on tuotetasolla kehittää henkilönostimen työkorin ja ohjauslaitteen toiminnallisia ominaisuuksia sekä luoda tuotteelle tunnistettava visuaalinen identiteetti. Konseptointiprojektin aikana on pyritty myös tuomaan esiin näkökulmia johdonmukaisen muotoilukulttuurin kehittämisen merkityksestä kilpailuasemaa vahvistavana tekijänä.

Bronto Skylift Oy Ab

Yhteystiedot:
+358 44 379 4723
aliukko(at)taik.fi

MUOTOILU Aaltio, Lauri
Ahonen, Hanna
Austin, Timothy
Auttila, Pieta-Linda
Chernyakevich, Bogdan
Falin, Priska
Göbel, Christian
Heinonmäki, Mari
Hsiao, Lien-Chiu
Huang, Shanfan
Ikonen, Janne
Kaapo, Kaisa Kristiina
Kangasniemi, Salla
Korhonen, Eerika
Koski, Salla
Kuusinen, Marjo
Lee, Bang Jeon
Lepokorpi, Saara
Liukko, Anu
Mansén-Laalo, Marjo
Mensio, Ville
Osborne, Devon
Panasupon, Kompit
Park, Hyunsun 
Piispanen, Tatu
Puoskari, Maija 
Raivio, Päivi 
Riski, Liisa
Salokannen, Satu
Savolainen, Tea

Sistonen, Tia
Takagi, Yuko
Takkinen, Jussi
Tikka, Suvi
Urh, Vasja
Vainiomäki, Katri
Volcoff, William
Väänänen, Sanna