MAISTERIT  

 

Päivi Raivio

Taideteollinen muotoilu
1979, Suomi

Pihapalapeli – osallistava muotoilu julkisessa tilassaPihapalapeli on konsepti osallistavasta muotoilusta kaupunkitilassa. Se perustuu ideaan, jonka mukaan asukkaita ja kaupunkilaisia tulisi osallistaa julkisen tilan suunnitteluun ollakseen kestävää.

Pihapalapeli on sarja testikappaleenomaisia pihakalusteita, joilla voidaan kehittää sisäpihaa yhteistyössä asukkaiden kanssa ja aktivoida pihan parannusprosessi alkuun. Pihapalapelin kaltainen vuorovaikutteinen interventio auttaa asukkaiden erilaisten tarpeiden yhteensovittamisessa ja avaa näitä aiheita keskustelulle. Se toimii myös pihan käytännön suunnittelussa – se auttaa havainnollistamaan tilaa ja sen erilaisia käyttömuotoja ja näiden kokonaisuutta.
Opinnäytteeni kohteina ovat käyttämättömät, tyhjät korttelipihat. Työni on ehdotus, kuinka pihoja voitaisiin kehittää asukkaiden yhteiseksi toimintaympäristöksi ja kotitilan jatkeeksi ja sen tavoitteena on edesauttaa kaupungissa asumisen viihtyisyyttä unelmien pihan muodossa.

Opinnäytteeni on myös tutkielma muotoilijan roolin laajentamisesta esinemaailman ja -keskeisyyden ulkopuolelle julkiseen tilaan ja kokemuksellisuuteen. Se on malli prosessilähtöisestä muotoilusta, jossa muotoilijan rooli on taustaorganisoija ja ohjailija. Prosessin tulos on aineeton – esimerkiksi uusi toimintatapa tai ajattelumalli.

Yhteystiedot:
+358 50 466 8312
paivi.raivio(at)gmail.com

MUOTOILU Aaltio, Lauri
Ahonen, Hanna
Austin, Timothy
Auttila, Pieta-Linda
Chernyakevich, Bogdan
Falin, Priska
Göbel, Christian
Heinonmäki, Mari
Hsiao, Lien-Chiu
Huang, Shanfan
Ikonen, Janne
Kaapo, Kaisa Kristiina
Kangasniemi, Salla
Korhonen, Eerika
Koski, Salla
Kuusinen, Marjo
Lee, Bang Jeon
Lepokorpi, Saara
Liukko, Anu
Mansén-Laalo, Marjo
Mensio, Ville
Osborne, Devon
Panasupon, Kompit
Park, Hyunsun 
Piispanen, Tatu
Puoskari, Maija 
Raivio, Päivi 
Riski, Liisa
Salokannen, Satu
Savolainen, Tea

Sistonen, Tia
Takagi, Yuko
Takkinen, Jussi
Tikka, Suvi
Urh, Vasja
Vainiomäki, Katri
Volcoff, William
Väänänen, Sanna