MAISTERIT  

Tia Sistonen

Teollinen muotoilu
1978, Suomi

Näkövammaisille suunnatun puettavan navigointilaitteen
suunnitteluperiaatteita – Tapaustutkimus:
”WearMe – GuideMe” -projekti
Opinnäytteessäni tutkin puettavan teknologian sekä henkilökohtaisen navigoinnin mahdollisuuksia näkövammaisten näkökulmasta. Työn tavoitteena oli löytää konsepteja, jotka helpottaisivat näkövammaisten liikkumista itsenäisesti kaupunkiympäristössä sekä parantaisivat teknisen apulaitteen käytettävyyttä.

Projektin tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää sekä kokonaisvaltainen että toimiva malli puettavalle ja houkuttelevalle älyvaatteelle, joka olisi teollisesti valmistettavissa ja saatettavissa käyttöön mahdollisimman pian.

Tapaustutkimuksessa testattiin ja ideoitiin erilaisia ei-visuaalisia käyttöliittymiä ja keinoja viestiä informaatiota mm. haptiikan ja äänen avulla.
Opinnäytteeni ottaa kantaa eri suunnittelualueisiin vaatesuunnittelusta käyttöliittymäsuunnitteluun ja käyttäjälähtöiseen tuotekehitysprosessiin käytettävyyttä unohtamatta. Lopputuloksena on kokoelma suunnitteluperiaatteita puettavan navigointilaitteen suunnittelua varten.
    
Työn on tehty yhteistyössä vaatesuunnittelija Päivi Haaksiluodon ja Näkövammaisten keskusliiton kanssa.
Projektia ovat tukeneen Taideteollisen korkeakoulun tukisäätiö, Suomen kulttuurirahasto sekä Taiteen keskustoimikunta.

Yhteystiedot:
tia.sistonen(at)tipi.fi

MUOTOILU Aaltio, Lauri
Ahonen, Hanna
Austin, Timothy
Auttila, Pieta-Linda
Chernyakevich, Bogdan
Falin, Priska
Göbel, Christian
Heinonmäki, Mari
Hsiao, Lien-Chiu
Huang, Shanfan
Ikonen, Janne
Kaapo, Kaisa Kristiina
Kangasniemi, Salla
Korhonen, Eerika
Koski, Salla
Kuusinen, Marjo
Lee, Bang Jeon
Lepokorpi, Saara
Liukko, Anu
Mansén-Laalo, Marjo
Mensio, Ville
Osborne, Devon
Panasupon, Kompit
Park, Hyunsun 
Piispanen, Tatu
Puoskari, Maija 
Raivio, Päivi 
Riski, Liisa
Salokannen, Satu
Savolainen, Tea

Sistonen, Tia
Takagi, Yuko
Takkinen, Jussi
Tikka, Suvi
Urh, Vasja
Vainiomäki, Katri
Volcoff, William
Väänänen, Sanna