MAISTERIT  

Taija Ala-Vannesluoma

Taidekasvatus
1972, Suomi

Lähemmäs – kohti terapeuttista taidepedagogista ajattelua


Opinnäytteessäni rakennan taideterapeuttisen prosessin aikana syntyneiden kuvien pohjalta kertomuksia. Prosessissa rakentuu uutta pedagogista ajattelua, jollaisella olisi mahdollista puuttua nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen.
Maisteriopintojeni syventymiskohteena ovat olleet ekspressiivisen taideterapian menetelmät. Olen osallistunut kolmeen vuoden mittaiseen taideterapeuttisiin menetelmiin syventyviin opintojaksoihin vuosien 2003 ja 2008 välillä.
Opinnäytteeni tutkimustehtävänä oli muuntaa taideterapeuttisista prosesseista saamani kokemukset ja lähdekirjallisuudesta saamani tieto taidepedagogiseksi ajatteluksi. Hain vastauksia kysymyksiin kuten: ”Mitä on terapeuttisuus?” tai ”Mistä muodostuu taiteen ja kuvallisen työskentelyn terapeuttinen laatu?”
Päädyin siihen, että ihmissuhdetyössä ensisijalla ovat työntekijän läsnäolo, itsetuntemus sekä hyvinvointi. Tärkeiksi pedagogisiksi johtopäätöksiksi muodostuivat turvallinen, kiireetön ilmapiiri sekä ryhmädynaamisten tekijöiden huomioiminen kasvatustilanteissa.

Yhteystiedot:
+358 50 3607519
taijaala(at)hotmail.com

TAIDETAIDEKASVATUS
Ala-Vannesluoma, Taija
Bäck, Fredrik
Eskelinen, Rauni
Forsman, Tiina
Isoaho, Seppo Ilmari
Kettunen, Mikko
Kärkkäinen, Sirpa Anita
Lehtimaja, Lissu
Musakka, Satu
Palaste-Arola, Raisa
Pekkola, Oona
Pätsi, Päivi
Roschier, Linda
Saarelainen, Heidi