MAISTERIT  

Tiina Forsman

Taidekasvatus
1961, Suomi

Toisen poistamisen fantasia
– Orientalistinen asenne taiteen teoretisoinnissa


Opinnäytteessäni käsittelen taiteen tieteellistämistä ja tieteellistämiseen nivoutunutta valta-ajattelua. Minkälaisella asenteella taidetta tieteellistetään ja ketä se palvelee?
Taiteen tieteellistämisessä hyväksytään lähtökohdiksi tosiasioita, jotka voi myös kyseenalaistaa. Taiteen tieteellistämisessä (teoretisoinnissa) pyritään todistelemaan sitä, että taiteen tieteellistäminen on hyödyllistä ihmisille sen sijaan, että tavoitteena olisi selvittää, miten taide todellisuudessa toimii.

Yhteystiedot:
+358 41 5079005
kforsman(at)taik.fi

TAIDEKASVATUS
Ala-Vannesluoma, Taija
Bäck, Fredrik
Eskelinen, Rauni
Forsman, Tiina
Isoaho, Seppo Ilmari
Kettunen, Mikko
Kärkkäinen, Sirpa Anita
Lehtimaja, Lissu
Musakka, Satu
Palaste-Arola, Raisa
Pekkola, Oona
Pätsi, Päivi
Roschier, Linda
Saarelainen, Heidi