MAISTERIT  

 

Seppo Ilmari Isoaho

Taidekasvatus
1966, Suomi

Herran pieksut, täysnahkainen herrainjalkinepari


Opinnäytteeni koostuu käyttäjäkeskeisestä miesten nahkajalkineparin muotoilu- ja valmistusprojektista Veneton maakunnassa Italiassa keväällä 2007 sekä retrospektiivisestä projektin jälkeisestä kokemusteni reflektoinnista ja teoreettisesta tulkinnasta. Opinnäytteeni näkökulma on fenomenologinen ja tutkielmani on suuntautunut muotoiluun. Työssäni korostan erityisesti jalkinemuotoilun ekologisia, esteettisiä ja eettisen ajattelun tekijöitä – tästä käytän tutkielmassani käsitettä 3E. Reflektoinnin ja narratiivisen kirjoittamisen välityksellä tarkastelen omia kokemuksiani muotoilijana sekä suutarin ammatillista koulutusta ja ammatti-identiteettiä.

Omat tarpeemme ovat monimutkaisella tavalla sidoksissa paitsi sosiaaliseen ympäristöömme, myös globaaliin tavarantuotantoon. Oman identiteetin rakentamisen tarve korostuu postmodernissa länsimaalaisuudessamme. Herättelenkin tutkielmani kautta ajatuksia siitä, voisimmeko kulutusvalinnoillamme ainakin pyrkiä vaikuttamaan hyvinvointiimme. Valintojemme kerrannaisvaikutukset ovat ehkä suuremmat kuin haluamme koskaan tunnustaakaan. Vastuu on paitsi muotoilijalla, myös kuluttajalla.

Yhteystiedot:
+358 41 498 8111
seppoisoaho(at)hotmail.com

TAIDEKASVATUSAla-Vannesluoma, Taija
Bäck, Fredrik
Eskelinen, Rauni
Forsman, Tiina
Isoaho, Seppo Ilmari
Kettunen, Mikko
Kärkkäinen, Sirpa Anita
Lehtimaja, Lissu
Musakka, Satu
Palaste-Arola, Raisa
Pekkola, Oona
Pätsi, Päivi
Roschier, Linda
Saarelainen, Heidi