MAISTERIT  

 

Mikko Kettunen

Taidekasvatus
1975, Suomi

KoskiOpinnäytteeni aiheena on ylevän käsite, jota tutkin käyttämällä videokuvaa, öljymaalausta, sekä ääntä yhdessä. Videokuva heijastetaan maalauksen pintaan, jonka seurauksena on videon ja maalauksen yhteensulautuminen. Teokseni taustalla on romantiikan ajan taide, josta työni sävyt, sekä aihe ovat saaneet ¬vaikutteita.

Ylevän käsite tarkoittaa tiivistetysti sellaisen luonnon-, tai muun ilmiön kohtaamista, jossa inhimillinen ymmärrys ylittyy ja jolloin ihminen on tekemisissä itseään suuremman, hallitsemattoman voiman kanssa. Teokseni lähestyvät aihetta vähäeleisyyden kautta. Tulkitsen ylevän tunnetta siten, että sen voi kokea luonnon katseessa, jonka takana on jokin määrittelemätön olio tai voima. Teoksessani tämä voima näkyy kosken muotojen läpi. Ei-inhimillinen saa olemuksen, joka muistuttaa inhimillistä. Veden liike, äänimaisema sekä jännitteinen sommitelma voivat näin ollen toimia oviaukkona näkymättömään.

Teoksen äänimaailman on suunnitellut Tuukka -Vuorinen    

Yhteystiedot:
+358 50 5147903
mkettune(at)gmail.com

TAIDEKASVATUS
Ala-Vannesluoma, Taija
Bäck, Fredrik
Eskelinen, Rauni
Forsman, Tiina
Isoaho, Seppo Ilmari
Kettunen, Mikko
Kärkkäinen, Sirpa Anita
Lehtimaja, Lissu
Musakka, Satu
Palaste-Arola, Raisa
Pekkola, Oona
Pätsi, Päivi
Roschier, Linda
Saarelainen, Heidi