MAISTERIT  

 

Päivi Pätsi

Taidekasvatus
1980, Suomi

Epävarmuus- ja herkkyysanalyysi taiteellisin menetelmin


Opinnäytteessäni etsin keinoja lähestyä käsittämätöntä. Minulle ystäväni Maria Pusan TKKn teknillisen fysiikan ja matematiikan osastolle tekemä diplomityö on sellainen. En ymmärrä sen matemaattista kieltä, mutta pyrin lähestymään työtä omista lähtökohdistani. En ole opiskellut matematiikkaa lukion jälkeen, taidetta kylläkin.

Pusan diplomityön tarkoitus oli selvittää, mihin matemaattisiin menetelmiin reaktorifysiikassa käytetyt epävarmuus- ja herkkyysanalyysi perustuvat. Käsitteet epävarmuus ja herkkyys ovat yhteisiä nimittäjiä töissämme: Kuinka epävarmaa tieto on? Onko hyvä olla herkkä?
Taideteokseni ovat dialogia Pusan diplomityön kanssa. Tutkin dialogia teoreettisessa osassa. Lähestyn aihetta Joseph Jacototin ajatusten kautta: Jacotot vakuuttaa, että voimme ymmärtää mitä vain todella tahdomme. Tieteen ja taiteen kieli ovat molemmat samalla tavalla ihmisen älykkyyden ilmentymiä.

Teokset on painettu Vallila Interiorin digiprintissä.
    
Yhteystiedot:
paivi.patsi(at)taik.fi

TAIDEKASVATUS
Ala-Vannesluoma, Taija
Bäck, Fredrik
Eskelinen, Rauni
Forsman, Tiina
Isoaho, Seppo Ilmari
Kettunen, Mikko
Kärkkäinen, Sirpa Anita
Lehtimaja, Lissu
Musakka, Satu
Palaste-Arola, Raisa
Pekkola, Oona
Pätsi, Päivi
Roschier, Linda
Saarelainen, Heidi