MAISTERIT  

 

Linda Roschier

Taidekasvatus
1979, Suomi

Was Here


Opinnäytteeni koostuu maalausnäyttelystä ”WAS HERE”, joka oli esillä keväällä 2008, sekä kirjoituksesta ”Maata pitkin – pieni tutkielma maalauksen esittävyydestä”, jossa seurailen maalausprosessissa nousseita teemoja.

Maalaukseni ovat öljymaalauksia mdf-levyille ja ne liittyvät sekä lapsuudenaikaiseen, että nykyiseen asuinympäristööni, lähiöön. Se, että maalaukseni eivät suoraan kuitenkaan esitä silmin havaittavaa, fyysistä lähiömaisemaa, sai minut kysymään, miten voin puhua maalaamisesta, mikäli näköisyyden taikka kuvailevuuden vaatimus ainakin hetkeksi sivuutetaan? Mistä maalaus on tällöin esitys?

Tekstissäni tutkin kysymystä kuvailemalla maalausprosessiani suhteessa Maurice Merleau-Pontyn ajatteluun ja tarkastelemalla kiinalaista maisemamaalausperinnettä. Laajemmin työssä on kyse myös maailmasuhteen hahmottamisesta. Millä tavalla olemme osana ympäröiväämme? Kysymys maailmasuhteesta ei ole yksinkertainen, mutta se on eettisesti äärettömän tärkeä.

Yhteystiedot:
linda.roschier(at)taik.fi

TAIDEKASVATUS
Ala-Vannesluoma, Taija
Bäck, Fredrik
Eskelinen, Rauni
Forsman, Tiina
Isoaho, Seppo Ilmari
Kettunen, Mikko
Kärkkäinen, Sirpa Anita
Lehtimaja, Lissu
Musakka, Satu
Palaste-Arola, Raisa
Pekkola, Oona
Pätsi, Päivi
Roschier, Linda
Saarelainen, Heidi