MAISTERIT  

 

 

Sanna-Reeta Meilahti

Graafinen suunnittelu
1974, Suomi

Kartta kerronnan välineenä


Kartta on arkinen esine, jolla on lukemattomia käyttömuotoja. Se on myös käsitemalli, jonka avulla järjestämme todellisuutta ympärillämme. Työssäni pohdin kartan olomuotoa ja ideaa.

Karttapinnalla sana, kuva ja pinta yhdistyvät tilan kokemiseen. Näin kartta johdattaa, jäsentää ja asettaa asioita ja ilmiöitä uusiin yhteyksiin ja olotiloihin. Miten kartat itsessään muokkaavat havaintojamme maailmasta? Tutkin kartan käsitettä esittelemällä sekä sen rakenteelle ominaisia piirteitä että avaamalla laajempaa kulttuurillista ja viestinnällistä viitekehystä, jossa kartografiset kuvat esiintyvät.

Tutkimusretkelläni kartografian maailmaan suuntaan kartografian historian ja tekniikan kautta kohti karttojen kuvallisia kerroksia ja niiden kautta avautuvaa henkilökohtaista, elämyksellistä tasoa. Tätä kautta valottuu kartografinen ilmaisu myös kuvantekemisen kulttuurin valossa.

Yhteystiedot:
+358 400 817469
sannareeta(at)mac.com

VISUAALINEN KULTTUURI
Ahlava, Joonas
Heinilehto, Teemu
Kaila, Tuukka
Koivisto, Kaisu
Lahti, Hanna
Lehtovirta, Tommi
Mandharachitara, Napin
Matikainen, Elisa
Meilahti, Sanna-Reeta
Merenlahti, Anu
Miljak, Cvijeta
Nykänen, Reetta
Pakaslahti, Hella
Ryynänen, Ulla
Valonen, Liisa
Vasko, Ea