MAISTERIT  

Teemu Heinilehto

Graafinen suunnittelu
1977, Suomi

Kalevala-kirjakkeen jäljillä   


Kalevala-kirjakkeen jäljillä on tutkielma ja produktio, jonka aiheena on taiteilija Akseli Gallen-Kallelan 1900-luvun alkupuolella hahmottelema kansallishenkinen kirjaintyyppi, Kalevala-kirjake.

Opinnäytetyön tutkielmaosuudessa perehdytään Gallen-Kallelan vähän tunnetun ja aikoinaan keskeneräiseksi jääneen kirjainsuunnitelman historialliseen taustaan ja projektin vaiheisiin. Millaisessa maailmassa ajatus suomalaisesta kirjaintyypistä syntyi ja miksi Kalevala-kirjake saatettiin alulle?

Produktio-osuudessa aihe tuodaan nykypäivään käyttämällä Gallen-Kallelan alkuperäisiä kirjainluonnoksia lähtökohtana uuden digitaalisen kirjaintyypin muotoilulle. Uusi fontti, Joukahainen, on yhdistelmä Kalevala-kirjakkeen alkuperäisiä päämääriä, nykyaikaisen typografisen kirjainmuotoilun periaatteita sekä tekijän omaa kädenjälkeä.   

Yhteystiedot:
+358 40 524 6915


VISUAALINEN KULTTUURIAhlava, Joonas
Heinilehto, Teemu
Kaila, Tuukka
Koivisto, Kaisu
Lahti, Hanna
Lehtovirta, Tommi
Mandharachitara, Napin
Matikainen, Elisa
Meilahti, Sanna-Reeta
Merenlahti, Anu
Miljak, Cvijeta
Nykänen, Reetta
Pakaslahti, Hella
Ryynänen, Ulla
Valonen, Liisa
Vasko, Ea