MAISTERIT  

Jussi-Pekka Erkkola

Uusi media
1980, Suomi

Sosiaalinen media käsitteestäSosiaalisesta mediasta on tullut 2000-luvun ilmiö. Sen merkitys yhteiskunnassa on kasvanut radikaalisti. Käsitteestä ei kuitenkaan ole olemassa selkeää määritelmää. Jotta sosiaalinen media pystytään erottamaan sitä edeltäneistä internetin ja median kehitysvaiheista, se tarvitsee spesifin kuvauksen.

Tutkimuksessa sosiaalisen median käsitettä jäsennettiin ja sen seurauksia ja ilmenemismuotoja tarkasteltiin. Sosiaalista mediaa analysoitiin ominaispiirteiden, ennakkoehtojen, seurauksien ja lähikäsitteiden kautta.
Tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja -rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.

 


+358 40 8023045
jerkkola(at)gmail.com

MEDIALABORATORIO 

Bruun, Taneli
Erkkola, Jussi-Pekka
Jarva, Kalle
Laakkonen, Sanna
Parkkali, Anne
Sutela, Jenna