MoA Master
Image
© Hanna Koikkalainen

 
Minttu Wikberg
Vaatetussuunnittelu ja pukutaide
1974, Suomi

Vanhuus muokkaa mielikuvia
Lopputyössä pohditaan voisiko kaupallista tutkimusta ja tapoja muokata mielikuvia siirtää käsitteeseen ”vanhuus” ja kasvattaa vanhuuden arvostusta? Brändien rakentamista koskevan kirjallisuuden pohjalta Vanhuuden markkinoinnin tavoitteiksi muodostuvat vuorovaikutuksen lisääminen eri ikäryhmien välille, rehellinen keskustelu vanhuudesta sekä vanhusten itsetunnon kohottaminen.

Asiaa käsitellään myös suunnittelun ja tuotteiden näkökulmasta, millaiset tuotteet sopisivat Vanhuuden identiteettiin ja vahvistaisivat sen imagoa? Tuotesuunnittelun esimerkkeinä käsitellään kahta tuotetta,  dementiaa sairastaville suunniteltua hoiva-asua ja lapsille suunnattuja mummonukkeja. Tuotteita tarkastellaan markkinoinnin suunnittelun vaiheiden kautta ja pohditaan, miten ne täyttävät Vanhuus -brändille asetettuja tavoitteita ja arvoja.
Yhteystiedot
+ 358 40 867 3264
minttu(at)thecollection.fi