MoA Master
Image
Liikkumatta © Kaisa Nyberg

 
Kaisa Nyberg
Porin taide ja media
1979, Suomi

Vastaantulija
Lopputyöni käsittelee katseen kokemukselli­suutta ja vuorovaikutteisuutta sekä vartaloa näyttämönä korutaiteen keinoin. Olen tar­kastellut oman kokemusmaailmani materialisoitumista koruteoksiksi. Tuloksena on syntynyt yhdeksän rintakorua sekä kollaasimaisia katunäkymiä. Teokset toimivat kommentteina näkemästäni ja kokemastani, ja niihin on kietoutuneina ajatuksia yksityi­sen ja yleisen rajoista sekä sosiaalisista etäi­syyksistä.
Olemme kaikki vastaantulijoita toisil­lemme. Anonyymiyden antama suoja ja ilmeettömyyden naamio kätkevät kokemuk­sen vastaantulijoiden virrassa. Miten ulkoi­nen olemus, tilanteet ja tilat määrittävät tul­kintoja vastaantulijoista, ja mikä herättää aktiivisen tulkinnan? Samalla kun näemme ohimenevissä tilanteissa vastaantulijat ja erilaiset ympäristöt esteettisesti mielenkiin­toisina ja elävöitämme niitä mielessämme, rakennamme omaa arvomaailmaamme yhä uudelleen.

Työtä on tukenut Satakunnan taidetoimikunta.
Yhteystiedot
+358 40 729 1438
nyberg.kaisa(at)gmail.com