Ikiliikkuja on löytynyt!

”Antakaa minulle tukeva pohja, jolla seisoa, niin liikutan maailmaa.”

Moinen lausahdus voisi kuulostaa uhmakkaalta kukkoilulta ellei sen lausuja olisi liikuttanut maailmaa siinä määrin, että vielä 2200 vuotta hänen jälkeensäkin luovat ihmiset huudahtavat ”Heureka!” innoituksen ja oivalluksen hetkinä.

Vaikkei kreikkalainen fyysikko-matemaatikko Archimedes olekaan MoA08-festivaalin virallinen suojelija, voi hänen tokaisuaan pitää ainakin tapahtuman epävirallisena mottona. MoA eli Masters of Arts on Taideteollisen korkeakoulun uusien maisterien irrottautumisriitti opinahjostaan. Irtioton vaikutukset eivät jää Arabian ja Lumeen seinien sisäpuolelle vaan energia purkautuu eri puolille Helsinkiä ja sen ulkopuolellekin. MoA ei ole suljettu vitriini vaan avoin tila, jossa ideat leviävät kasvotusten, esineiden ja teosten välityksellä, virtuaalisessa muodossa ja keskustelunaiheina. Ideoina.

Ideoita voi pitää hain tapaisina luontokappaleina, joille liikkuminen on osa niiden luontoa. Vain liikkeessä ne pysyvät elossa ja tuottavat uusia ideoita. Siksi ideoita voi pitää todellisina ikiliikkujina.

Liikettä ja muutosta ei kuitenkaan ole olemassa ilman staattisuutta ja maaperää, kuten Archimedeskin tiesi. Hyppy ilmaan tapahtuu aina joltakin pinnalta (vaikka se olisikin joustava trampoliini) . Eikä ilman painovoimaa hyppy tuntuisi lentämiseltä!

MoAssa tukevan maaperän tarjoaa TaiK; se luo pohjan luovuudelle, joka todentuu MoAn sadan maisterin lopputöissä. Näyttely kattaa vastavalmistuvien koko kirjon: mukana on teollista muotoilua, kuvataidetta, elokuvaa, graafista suunnittelua, muotia, mediataidetta, tekstiilisuunnittelua, tiloja, kalusteita, käyttöliittymiä, esineitä ja tutkimuksia.

MoA on siis luonnoltaan paitsi muutoshakuinen myös monimuotoinen eläin. Kuraattorin tehtävänä ei onneksi ole toimia olion kesyttäjänä vaan, päinvastoin, edistää sen valloilleen pääsemistä, yllyttää liikkeelle lähtöön.

7. toukokuuta peto on irti. Uskallathan lähteä sen mukaan.

Katja Lindroos,

kuraattori