Exhibition
Image 
Good Will Day
13.5.
10:00
Lume

Osana MoA-festivaalia Taideteollinen korkeakoulu järjestää 13.5. Hyvän Tahdon päivän. Tapahtumalla TaiK haluaa olla luomassa arvokkaampaa todellisuutta lapsille. Olemme kutsuneet 5-6 -vuotiaita lapsia monikulttuurisista päiväkotiryhmistä ja haluamme toteuttaa päivän, jolloin lapsilla on oikeus olla lapsia, nauttia elämästään ja tuntea itsensä arvostetuiksi.  
 
Kaikilla maahanmuuttajataustaisilla lapsilla ei ole ollut mahdollisuutta viettää huoletonta, iloista lapsuutta ja monilla kotiolosuhteiden vuoksi on hyvin vähäiset mahdollisuudet toteuttaa itseään. Hyvän Tahdon -päivän aikana toteutetaan taidetyöpaja, jossa muun muassa painetaan kankaita, maalataan suuria pintoja, valokuvataan sekä tehdään esineitä itselle ja yhteisölle. Tapahtuman ajatuksena on myös saattaa kulttuuritaustaltaan erilaisia lapsia yhteen taiteen keinoin ja luoda heille tapoja kommunikoida ilman yhteistä kieltä. TaiK tulee jatkamaan tämän ryhmän kanssa toimintaa kahdesti vuodessa. Tapahtuman toteuttaa ryhmä TaiKin Taidekasvatuksen osaston opiskelijoita yhdessä MoA08-tiimin kanssa.

Tulemme kesäkuun alussa toimittamaan tälle ryhmälle sekä heidän itsensä tekemät taideteokset ja tuotokset että materiaaleja, joita yhteistyökumppanit ja yksittäiset henkilöt ovat lahjoittaneet.
Seminars
The comprehensive MoA seminar series probes the depths of creativity with the help of amazing personalities. Altogether four international seminars will be held during the last week of the festival. MoA08 also presents four OmA talks organized in the cafeteria area.
Exhibition
Open during weekdays 12-20, weekends 12-18. Free admission

MoA Degree show is
a tour de force of collaboration and creative passion
Other
Open doors, cinema screenings, workshops, clubs...

Eames by Vitra exhibition open during MoA at the Lume Gallery


5.5.
6.5.
7.5.
Exhibition
Other
8.5.
Exhibition
Other
9.5.
Other
10.5.
11.5.
Other
12.5.
13.5.
Exhibition
14.5.
Seminars
15.5.
Seminars
Exhibition
Other
16.5.
Seminars
Other
17.5.
Other
18.5.
19.5.
20.5.
Seminars
21.5.
Seminars
22.5.
Seminars
23.5.
Other
24.5.
25.5.
Exhibition
Seminars Seminars
Exhibition Exhibition
Other Other

Exhibition open 1220, (1218 Sat, Sun)