Image
Antti Hahl
Image
Heli Ellis: Ardent Martyr
Image
Kaisa Hoikkala: Kokoro
Image
Timo Mikkonen: Villa Kouki
Image
Annmari Pietilinen: Frostbite
MoA08 7.-25.5.2008

SUURIA AJATUKSIA YKSITYISKOHTIA UNOHTAMATTA

Masters of Arts -festivaali on nyt järjestetty kolme kertaa. Vuosittain muuntuvasta tapahtumasta on kasvanut rajattoman yhteistyön näyttämö. Se esittelee suuren määrän vastavalmistuneiden taiteen maistereiden lopputöitä Mediakeskus Lumeeseen rakennetussa näyttelyssä sekä nostaa esiin tämän hetken ja tulevaisuuden suuntauksia niin taiteen, muotoilun, elokuvan kuin visuaalisen kulttuurin aloilla lukuisilla eri tavoilla, monissa eri tapahtumissa. 

MoAn lähtökohta on vilpitön – korkeakoululla on halu panostaa koulutuksensa päättäviin opiskelijoihin ja tarjota vielä opiskeleville taikkilaisille mahdollisuus olla suunnittelemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista, korkeatasoista ja konkreettista hanketta.

Festivaalin tuotanto perustuu talkoohenkeen, hyvään tahtoon sekä saumattomaan yhteistyöhön. Tapahtuma ei tavoittele taloudellista voittoa, vaan sen tehtävänä on tukea monitahoisesti oppimisprosesseja sekä suomalaisen kulttuurin kehitystä ja vahvistaa taiteen, muotoilun, elokuvan ja visuaalisen kulttuurin asemaa yhteiskunnassa.

MoA on haastava projekti niin maistereille, ohjaajille kuin työryhmälle – mutta samalla hyvin palkitseva. Joka vuosi toukokuun toisena tiistai-iltana Lumeen täyttävät maistereiden perheet ja ystävät sekä korkeakoulun tukijat ja yhteistyökumppanit, vuoden kestänyt työ avataan yleisölle. Prosessin myötä syntyy myös uusi MoA-perhe, joukko ihmisiä, jotka ovat työskennelleet tiiviisti ja antaumuksella, uskoneet yhteiseen unelmaan ja toteuttaneet sen. Tämä yhteisö on ainutlaatuinen ja korvaamaton.

Intoa ja yllättäviä kohtaamisia

Kaikki TaiKista vuosittain valmistuvat maisterit eivät hae näyttelyyn. Poisjääneet tekevät sen omasta tahdostaan, lukuisista eri syistä. Hakijoiden määrä on kuitenkin noussut vuosittain ja näyttelyn kuraattorin rooli tullut entistä tärkeämmäksi. Hänen tehtävänään ei ole luoda omaa henkilökohtaista näkemystään visuaalisten alojen tämän hetken suuntauksista ja koota sitä maistereiden töistä, vaan tutustua jokaiseen näyttelyyn hakeneeseen opiskelijaan yhtäläisellä mielenkiinnolla ja arvostuksella riippumatta koulutusalasta tai työn metodeista. Vasta tämän jälkeen kuraattori rakentaa näyttelylle sisällön ja sanoman. Näyttelyyn johtava valintaprosessi kestää useita viikkoja. Lopussa kuraattorilla on aina yhtä epämieluisa tehtävä edessä - on jätettävä hienoja töitä ja ainutlaatuisia tekijöitä näyttelyn ulkopuolelle. Kaikki hakijat eivät parhaalla tahdollakaan mahtuisi nyt olemassa oleviin tiloihin. Prosessi kehittyy kuitenkin vuosittain, työryhmä haluaa löytää keinoja, joilla näyttelystä poisjääneet voisivat olla osana festivaalia. MoAn on tarkoitus olla koko korkeakoulun yhteinen hanke!

MoAn tuotantoakaan ei ole tehty helpoksi. Festivaalilla ei ole pysyvää logoa ja visuaalista identiteettiä, ei kovalla rahalla palkattuja ammattilaisia suunnittelijoina – tekijät ovat nuoria opiskelijoita, joille annetaan todellinen haaste toteutettavaksi. On löydettävä yhteinen kieli ja päämäärä, luotava työkalut, joilla kommunikoida ja suunnitella, on neuvoteltava ja yhdistettävä useita näkökulmia. On osattava ajatella suuresti, unohtamatta yksityiskohtia. MoA on väylä ja konteksti, joka mahdollistaa innostavien ja yllättävien kohtaamisten synnyn.

Festivaalia tukee suuri joukko yrityksiä, säätiöitä ja yksittäisiä henkilöitä. Korkeakoulu on onnistunut luomaan hankkeen, johon eri alojen ammattilaiset suhtautuvat pyyteettömän positiivisesti, heidän henkinen läsnäolonsa ja asiantuntijakommentit ovat mittaamattoman arvokkaita.

MoA-festivaalista on rakentunut traditio, joka jälleen ensi vuonna avautuu yleisölle uudella ilmeellä, sisällöllä ja ohjelmistolla ja rikastaa suomalaista kulttuuritarjontaa 7.-26. toukokuuta 2008.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita, tukijoita, työryhmäläisiä sekä erityisesti kaikkia maistereista kuluneesta vuodesta!