etusivu > masters form
MoA Master
Image
Kuva: Sami Perttilä

Image
Kuva: Elina Vinberg-Ollikainen

Image
Kuva: Elina Vinberg-Ollikainen

Image
Kuva: Elina Vinberg-Ollikainen

 
Elina Vinberg-Ollikainen
TAIDEKASVATUS
1974, SUOMI

ARKIPYYKKIÄ - KOKEMUKSIA ÄITINÄ, NAISENA JA LAPSENA
Lopputyön statement

Elina Vinberg-Ollikaisen työn tavoitteena oli saada taide takaisin osaksi elämää. Taide oli hukkunut arkisten toimintojen ja rutiinien alle. Työ koostuu näyttelystä, joka oli esillä Taideteollisessa korkeakoulussa 25.11.–14.12.2006, ja kirjallisesta osuudesta. Vinberg-Ollikainen on tehnyt kuvia arjestaan kotiäitinä. Hän on kuvannut pihapiiriä, alati muuttuvaa kotiaan sekä kodin esineistöä. Oman elämän kuvallinen prosessointi johdatti hänen kiinnostuksensa lapsuuteen ja lapsen näkökulman etsimiseen. Hän etsi lapsena tekemiään kuvia sekä valokuvia perhealbumeista ja ryhtyi muistelemaan. Työ on sekä kuvataiteilijan taiteellinen produktio että taidekasvattajan identiteettityö. Se ottaa kantaa taiteen avulla tehtyyn oman elämän läpikäymiseen, taiteen ja leikin yhteyteen, lasten tekemiin kuviin sekä yksilön ja ympäristön väliseen suhteeseen.

Biografia
Taidekasvatuksen osastolta valmistuva Elina Vinberg-Ollikainen on työskennellyt ennen Taideteollisen korkeakoulun opintojaan kuvataiteilijana ja tehnyt kuvataidealan opetustöitä. Hänellä on takanaan kuvataiteilijaopinnot Imatran taideoppilaitoksessa sekä pedagogiset opinnot Lahden muotoiluinstituutissa. Vinberg-Ollikaisen teokset ovat vaihdelleet suurista valoveistoksista pieniin öljyvärimaalauksiin. Omien lasten kautta hän on löytänyt leikkivän otteen tekemiseensä, mikä näkyy sekä materiaalivalinnoissa että töiden sisällöissä. Elina on kiinnostunut omaelämäkerrallisesta taiteellisesta työskentelystä ja vakuuttunut taiteen voimasta ihmisen sisäisessä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Yhteystiedot
+358 40 777 4766
evinberg(at)uiah.fi
Lehdistökuva
taik_lume_logoteng