MoA Master
Image
Kuva: Sami Perttilä

Image
Kuva: Ville Tikkanen

Image
Kuva: Ville Tikkanen

 
Ville Tikkanen
MEDIALABORATORIO
1977, SUOMI

VIDEOIDEN KOTISÄILYTYS. EHDOTUS SUUNNITTELUPERIAATTEIKSI
Lopputyön statement

Informaatio- ja mediateknologioiden tekniset innovaatiot syntyvät tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä, useimmiten käytettäviksi ammattiympäristöissä. Tänä päivänä nämä teknologiat ovat kuitenkin käytössä myös kodeissa, vapaa-ajan toiminnoissa, harrastuksissa ja muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Lopputyössäni tarkastelen digitaalisen median arkiseen säilyttämiseen liittyviä haasteita. Tutkimalla kuuden ihmisen henkilökohtaisia videokokoelmia kotiympäristössä olen pystynyt paikantamaan vapaamuotoisen, ei-ammattimaisen videon säilytyksen käytäntöjä. Lopputyöni on ehdotus suunnitteluperiaatteista, jotka ottavat nämä käytännöt huomioon. Suunnitteluperiaatteet toimivat lähtökohtana medianhallinta- ja arkistointijärjestelmien suunnittelun aloittamisessa. Lopputyöni on tehty osana Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion Arki-tutkimusryhmän Mediaspaces-tutkimusprojektia.

Biografia

Ville Tikkanen muotoilee ihmisen ja teknologian välistä suhdetta. Hän työskentelee Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion Arki-tutkimusryhmässä hahmottelemassa ihmisten jokapäiväisen mediankäytön ja informaatioteknologioiden kehitystä. Tikkanen valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriosta joulukuussa 2006.

Yhteystiedot
+358 44 3010677
villetee(at)gmail.com
taik_lume_logoteng