home > svensk resume
Masters of Arts 2007 - Konstindustriella högskolans festival med utsikt över havet
04_4_3_arabia
Hämeentie 135
Kuva: Jefunne Gimpel

Masters of Arts 2007 (MoA07) är Konstindustriella högskolans tre veckor långa festival i Arabiastranden. I fokus står de nyutexaminerade magistrarna som tillsammans med samarbetspartners, kulturarbetare och läroverk i området slår ihop sina kreativa krafter. Under dessa veckor i maj stormar det av energi och visioner i Arabiastranden. Det är åter dags att förbereda sig Masters of Arts Festivalen årgång 2007!


MoA07 – den lilla blåa festivalen

     Masters of Arts festivalen 2007 är den visuella kulturens fyrverkeri. MoA har under sin sexåriga historia uppnått dimensioner få kunnat drömma om, genom att ha blivit en etablerad stadsfestival, vars förra års besökarantal uppgick till 12 000.

Den visuella identiteten för årets festival, som blivit inspirerat av havet, speglar strömmarna, intensiteten, mångfaciliteten, förändringarna och överraskningarna, allt det man kan tänka sig uppleva, bemöta eller se i den nya (kultur) vågen.


Utställningen

Festivalens drivande kraft är Konstindustriella högskolans utställning bestående av nästan 90 examensarbeten. ”Arbetena representerar högskolans alla utbildningsprogram och framför olika synvinklar” säger utställningens kurator Katja Lindroos. För sjätte gången vill Konstindustriella högskolan lyfta fram sina färska magistrar genom att arrangera en examensutställning, en sista generalrepetition innan det är dags att ta steget ut i arbetslivet. För tredje gången ordnas utställningen i form av Masters of Arts Festivalen i Mediecentret Lume, inom skolans egna utrymmen.

 

Seminarierna

De internationella seminarierna som utgör festival programmets kärna fortsätter i år med intressanta och anmärkningsvärda ämnen och föreläsare. Den serie på sex seminarier speglar samhällets utveckling och kreativitetens betydelse. Föreläsarna sätter skolans och de unga skaparns arbete i en större kontext genom att framföra historier publiken fritt kan njuta av!

     Alla seminarier äger rum i Mediecentret Lume. De är gratis och öppna för alla, men kräver förhandsanmälan på festivalens hemsidor. Förhandsanmälan startar i början av april.

 

Festivalbris i samarbete

Masters of Arts är en mångkulturell ström, där man i år har breddat samarbetet över havet till Estlands konstakademi. För festivalens program och fysiska form står Arcada, Pop&Jazz konservatoriet, yrkeshögskolan Stadia med sina utbildningsprogram liksom otaliga elever från Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolans arkitektlinje. I samarbetet ligger kraften med vilken festivalen genomförs!

     Till festivalprogrammet hör mängder av händelser, spex, klubbar och festligheter. På agendan står förutom seminarierna, den redan legendariska modevisningen, som presenterar nya talanger från Konstindustriella högskolans utbildningsprogram för textil- och beklädnad. Också högskolans MediaLaboratorium har sin årliga demodag under festivalen. Uppföljaren till MoApedas Mothers of Arts går av stapeln på Morsdag och det  kommer under festivalens gång att organiseras en roddtävling i Gammelstadsfjärden. Följ med kalendern på hemsidornas första sida för noggrannare program! 


     MoA är en årlig festival som under tre veckors tid styr Helsingfors fokus mot Arabiastranden genom att hylla konst, film, mode, formgivning, fotografering, de nyutexaminerade magistrarna och kreativt skapande tillsammans.

Utställningens fullständiga djup, som än så länge bara kan skymtas i horisonten, avslöjas när festivalens dörrar slår upp den 8.5!


     Förfrågningar på svenska:Produktionsassistent Katri Winqvist (0400 228980) katri.winqvist(at)uiah.fi

 
logo_taik_englogo_lume_eng