Tasan vuosi sitten, juuri MoA 2004 –karnevaalin käynnistyttyä, päätettiin Taideteollisessa korkeakoulussa järjestää jo seuraavana keväänä uusi MoA–näyttely. Päätös piti sisällään myös suuren muutoksen – tapahtuma tuotaisiin Arabianrantaan, TaiKin omiin tiloihin Mediakeskus Lumeeseen.

Siirtyminen Helsingin keskustasta Arabianrantaan herätti monia mielipiteitä – kannustavia kommentteja ja useita soraääniä. Vastustus käännettiin haasteeksi, Arabianranta mahdollisuudeksi ja Lume tilaksi, jossa vain mielikuvitus on rajana.

Masters of Arts on 2000-luvulla kasvanut muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan ja taiteen festivaaliksi. Tapahtuma tehdään Taideteollisen korkeakoulun valmistuville opiskelijoille. MoA luo heille näyttämön tuoda ideansa, osaamisensa ja visionsa nähtäväksi ja kuultavaksi suuren yleisön, median, alan ammattilaisten, päättäjien ja tulevaisuuden työnantajien silmien eteen.

TaiKissa on valtava määrä voimaa: tietoa, taitoa ja luovuutta. Festivaalin kolmiviikkoinen ohjelma on rakennettu näiden voimavarojen esilletuomiseksi. Näyttelyn ympärille on rakennettu kahdeksan seminaarin sarja, joihin on kutsuttu 50 luennoitsijaa yli kymmenestä maasta. Seminaarit on jaettu kolmeen teemaan – jokaisessa on kyse luovan yhteiskunnan kehityksestä, aiheista joita myös näyttelyssä esilläolevat työt käsittelevät. Monet näkökulmat seminaareihin ovat saaneet alkusysäyksensä TaiKin käytävillä käydyistä keskusteluista eri ihmisten, osastojen ja työryhmien kanssa. Ideoita on peilattu muualla maailmalla järjestettyihin konferensseihin ja ajatukset teemoista ovat vahvistuneet luovien alojen ammattilaisten, arkkitehtien, yrittäjien ja vaikuttajien kanssa käydyissä keskusteluissa.

Avajaiset ja gaalailta antavat mahdollisuuden juhlia valmistuvia maistereita, kiittää yhteistyökumppaneita sekä rakentaa yhä voimakkaampaa yhteisöä, joka valjastaa ja tuo esille sen valtavan sisällöllisen rikkauden, jonka TaiK omaa.

Tervetuloa pinkeimmäille kulttuurifestarille EVER!

Tuuli Sotamaa, Masters of Arts 2005 Festivaalin tuottaja